Welkom

Welkom bij "Hulst in Dialoog".

“WIE NEEMT HET STOKJE OVER ???”

November 2018 - Nieuws.

  Beste mensen,

 Van 2 tot 11 november 2018 is het weer zover: “De Nationale week van de Dialoog" !

Als kernteam van Hulst in Dialoog hebben wij 4 jaar meegedaan aan de week van de Dialoog, met steeds méér dialoogtafels en wandeldialogen.

Ook hebben wij in de loop van het jaar Dialoog cafés en wandeldialogen georganiseerd in Hulst en de kernen. De deelnemers waren steeds blij verrast door het effect van de Dialoogmethode.

Wij hebben met veel enthousiasme en plezier de Dialoog verspreid in Hulst en zijn nog steeds enthousiast over wat de Dialoogmethode kan betekenen bij het "uitwisselen" over ieder denkbaar thema op iedere denkbare plek.

 Veel Hulstenaren zijn nu bekend met de Dialoog.

Wij hebben recent de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is naar voren gekomen dat wij na ruim 4 jaren gaan stoppen als kernteam.

Het is nu tijd om het stokje over te dragen, zodat het Dialoogvlammetje hier in Hulst niet uitdooft.

Wie neemt ons stokje over?

 Als kernteam gaan wij dus stoppen maar wij allen willen graag de Dialoog verder faciliteren: Jullie kunnen ons dus nog steeds inschakelen bij Dialoog activiteiten.

Wij denken vooral aan Wandeldialogen langs de Schelde, waarvoor altijd veel belangstelling was. Laten we gebruik maken van onze machtig mooie natuur waarin wij wonen, om elkaar te ontmoeten en creatieve ideeën naar boven te laten komen.

Als jij diegene bent, die het Dialoogvlammetje wilt laten doorbranden: laat het ons weten via onze website.

Mocht je telefonisch contact prettiger vinden, dan kun je onze coördinator, Brigitte Witlox, bellen: 0630718829.


Nostalgie: Foto's Hulst in Dialoog 2017
Opening Hulst in Dialoog


Contactpersoon voor Hulst in Dialoog:

 

Nieuwsbrieven:

Overzicht: (Klik hier).

In- of uitschrijven voor de nieuwsbrief: (Klik hier).

 

Dag van de Dialoog:

Het belangrijkste moment waarop een ervaring met de dialoogmethodiek wordt aangeboden is tijdens de Dag van de Dialoog. De vierde Dag van de Dialoog in Hulst vond in november 2017 plaats.

Nederland in Dialoog heeft de Dag van de Dialoog sinds 2005 door Nederland verspreid. Inmiddels zijn er zo'n 100 plaatsen in Nederland waar een Dag van de Dialoog wordt georganiseerd.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

Nieuws:

November 2018:

WIE NEEMT HET STOKJE VAN DE DIALOOG in HULST OVER???:


Start Teller:
Hulst in Dialoog